Alle, der underviser elever i skriftlig fremstilling, kender til situationen: Nogle elever har svært ved at komme i gang; andre er gået i stå, og alt for mange laver et uinspirerende pligtskriv!
Situeret fremstilling tilbyder et sprog, et tankegods og en didaktisk ramme til, hvordan du som lærer håndterer disse situationer.

 

Skrivepædagogikken har alt for ofte tilbudt ét svar, én metode. Ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs tilgang tilbyder situeret fremstilling flere svarmuligheder, flere metoder.

Når elever skal fremstille en tekst, skal de kunne håndtere hele tekstsituationen; de skal ikke kun skrive i en bestemt genre eller stave rigtigt. At være skrivekompetent handler om at kunne forholde sig til – og mestre – hele skrivesituationen; både indhold, læser, normer for tekst samt tekstens udtryk.

Grundtanken bag situeret fremstilling er at få eleverne til at skifte perspektiv, mens de skriver. Det kan være, hvis de er gået i stå i deres skrivning, hvis de ikke kan komme i gang eller for at tjekke, om de er har håndteret skrivesituationen hensigtsmæssigt.

 

De fire skriveperspektiver

I situeret fremstilling arbejder du med fire forskellige perspektiver. Skriveren skal både finde på indhold (producentperspektivet); skriveren skal forestille sig en bruger (brugerperspektivet), skriveren skal følge normer (normperspektivet), og skriveren skal vælge de rette æstetiske udtryk (det æstetiske perspektiv).

Producentperspektiv  
– Finde indhold
– Finde på indhold
– Udtrykke sig
– Ville noget med sin tekst  
Brugerperspektiv  
– Forestille sig læserens tanker,
forståelse, oplevelse og
meninger
– Positionere sig
Det æstetiske perspektiv  
– Fokusere på sproglig æstetik
(ord og udtryk, stil og retorik)
– Fokusere på multimodal æstetik (layout, billeder osv.)
Normperspektiv  
– Få teksten til at ligne professionelle tekster af samme type eller genre
– Få tekstens retskrivning på plads

 

Alle fire perspektiver skal være i spil for at skrive en rigtig god tekst. De fire perspektiver skal forstås som de fire “blikke” den erfarne skriver benytter, når hun håndterer tekstsituationen.

 

Situeret fremstilling som skrivestrategi

Situeret fremstilling bør bruges som en bevidst strategi til at lære eleverne at skifte perspektiv. Hvordan har andre løst dette tekstproblem? Hvad skal brugeren bruge denne tekst til? Og hvem kunne brugeren være? På et tidspunkt kommer skriveren ikke uden om, at der skal konkrete ord til, og at de skal samles til en meningsfuld tekst.


Brug situeret fremstilling i din undervisning

I bogen Situeret fremstilling af Jens Madsen og Lise Overgaard Nielsen kan du læse mere om, hvordan du kan planlægge en undervisning, der hjælper dine elever med at skifte perspektiv.

Få en læseprøve her.

Om SITUERET FREMSTILLING

Situeret fremstilling bryder med traditionel skrivedidaktik ved at påstå at fremstillingskompetence ikke læres gennem fokusering på ‘skolske aktiviteter’ eller isolerede mål og færdigheder som fx stavning eller abstrakte tekstnormer. Gennem en orientering imod så vidt muligt autentiske skrivesituationer fremmes elevens literacy og forståelse for den kompleksitet som kommunikation ofte er forbundet med.

Situeret fremstilling er et bud på en sammenhængende, tidssvarende skrivedidaktik der tager udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål, kompetencemålene i læreruddannelsen og modulprøven i undervisningsfaget dansk.

OM Forfatterne

Jens Madsen og Lise Overgaard Nielsen underviser begge på læreruddannelsen i dansk ved Professionshøjskolen Absalon i Vordingborg.