Fagnørd stiller tre spørgsmål til en bogaktuel forfatter. Denne gang er det læringsforskningens ‘grand old man’, Knud Illeris, der står for skud. Hør ham fortælle, om de to nye bøger Læring mellem udvikling og tilpasning samt oversættelsen 15 aktuelle læringsteorier.

 

Professor emeritus Knud Illeris er netop fyldt 80 år – og selvom det er en alder, hvor langt de fleste vil kunne forstå, at man nu vælger at hvile på de berømte laurbær, gælder det altså ikke denne professor. Den 7. marts, på Illeris’ 80-års-fødselsdag, udkom der to nye bøger fra professorens hånd; Læring mellem udvikling og tilpasning samt den danske oversættelse 15 aktuelle læringsteorier.

 Fagnørd har haft forskeren i tale og spurgt ind til baggrunden for de nye bøger samt Illeris’ imponerende skrivedrive.

 

Hvorfor har du skrevet Læring mellem udvikling og tilpasning?

 “De fleste af bogens artikler er skrevet på opfordring fra engelske medier (10 af bogens 16 artikler er tidligere udgivet på engelsk). De er skrevet på baggrund af aktuelle spørgsmål i forbindelse med læring og uddannelse i en international sammenhæng.

Den tendens med topstyring og tests, som vi også kender i Danmark, er slået endnu stærkere igennem internationalt. Det har bl.a. medført, at mange – ofte de bedst kvalificerede lærere – har søgt andre steder hen, og intet tyder på, at læringskvaliteten er blevet bedre. De 16 artikler er en række aktuelle eksempler på udviklinger, og hvad der er væsentligt på forskellige områder i praksis.”

 

Hvad skal man fokusere på i stedet for topstyring og
tests?

“Artiklerne rammer meget ind i det, jeg anser for det helt centrale i forhold til læring i dag. I de nye måder at styre uddannelsessystemet på med topstyring og tests fokuserer man på elever som et råmateriale for produktionsprocesser, hvor man producerer kvalifikationer og kompetencer.

Underviserne skal have meget mere frihed til at styre processerne efter behov. Det er dem, der bedst kan finde ud af, hvad hver enkelt elev har brug for. Hele det følelsesmæssige og motivationsmæssige område skal tænkes med ind i læringen. Denne side er mindst ligeså betydningsfuld som det læringsindhold, det drejer sig om.”

 

Du fylder 80 år og har holdt to afskedskonferencer –
hvordan kan det være, du bliver ved med at udgive bøger?

“Jeg bruger de her artikler til dels at samle noget af det op, som jeg er stødt på gang på gang, dvs. til at tale imod den tendens til at forstå læring som produktion, som er blevet mere og mere fremtrædende. Den tendens, hvor uddannelsessystemet opstiller nogle krav og udvikler nogle systemer.

Læreren bliver i højere grad betragtet som en producent, der skal sørge for at eleverne opfylder nogle krav, som systemet har formuleret. Det er noget, som både jeg og andre har skrevet om utallige gange. Allerede i 1838 skrev Grundtvig et fundamentalt opgør med den læringsforståelse, som blev en grundsten i højskolerne – her skulle man lære noget, man kunne bruge personligt i sit liv og sin praksis.”

 

Om Læring mellem udvikling og tilpasning

 Med 16 af sine centrale artikler fra de seneste år afrunder professor Knud Illeris med denne bog sit mere end 50 år lange forfatterskab om uddannelse, undervisning og læring.

Læs mere om bogen.

 

Om 15 aktuelle læringsteorier

Den danske version af den engelske Contemporary Theories of Learning, der udkom første gang i 2009 og har solgt i mere end 10.000 eksemplarer.

Bogen omfatter et udvalg af 15 centrale artikler af de senere års mest betydningsfulde internationale læringsteoretikere med relation til skolelæring, ungdomslæring, voksenlæring, uddannelseslæring, læring i arbejdslivet og mere bredt om læring i det hele taget.

Læs mere om bogen.

Om KNud illeris

Knud Illeris (f. 7. marts 1939) er professor emeritus i livslang læring ved DPU, Aarhus Universitet samt æresprofessor ved Columbia University, New York.


Illeris har i de sidste 50 år været en markant skikkelse i dansk og international lærings- og uddannelsesforskning og hans sammenfattende læringsteori er kendt over det meste af verden. Han har især beskæftiget sig med ungdoms- og voksenuddannelse samt bidraget til udviklingen af projektarbejde som pædagogisk arbejdsmønster. 

Han er medlem af The International Adult Education Hall of Fame, har forelæst i 35 lande og skrevet en lang række bøger og artikler om emnet; heriblandt Læring, der er udgivet på 11 sprog og er solgt i over 100.000 eksemplarer.

Privat bor Knud Illeris på Svanholm storkollektiv.

Interviewet blev bragt i kataloget Pædagogik og læring, marts 2019, udgivet af Samfundslitteratur.